کنسرت ها

کنسرت همایون مرکب

تالار رودکی ۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
طینوش بهرامی نژاد - حسین علیشاپور

 

 طینوش بهرامی نژاد          تار و سه تار   
حسین علی شاپور              خواننده


احمدرضا میرهاشمی          کمانچه
امیر حسن سیاوش پور      نی     
فرید مظفرزاده                   تار ، سه تار    
پریسا توکلی والا                عود              
شهرام صارمی                   کمانچه
کتایون ملک مطیعی            سنتور
غلامرضا صدرالدینی          تنبک
سارا فطرس                      دف