کنسرت ها

کنسرت سه عود

تالار رودکی ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳
شهرام غلامی - گروه سه عود

شهرام غلامی         عود
امید توفیقی          عود
آذرنوش خدامی     عود

بهنام معصومی      تمبک و سازهای کوبه ای