کنسرت ها

تور کنسرت سازدل آوازدل

حمید متبسم - حسین علیشاپور
بهنام معصومی 

بداهه نوازی و بداهه خوانی بر اساس ساخته های حمید متبسم

حمید متبسم – تار و سه تار

حسین علیشاپور -  آواز

بهنام معصومی – تمبک و سازهای کوبه ای

 

اصفهان ۱۳ مرداد  - تالار فرشچیان

تربت حیدریه ۱۷ مرداد -  تالار فرهنگ

آباده ۲۰ مرداد – تالار فرهنگ اداره ارشاد

یزد ۲۲ مرداد – تالار فرهنگ اداره ارشاد

اهواز ۲۷ مرداد – تالار مهتاب

تهران ۲۹ – ۳۰ مرداد – تالار رودکی