آلبوم صوتی

آوار حلقه │ Debris Of The Ringlets

NHI - ۰۹

تاریخ انتشار :  اسفند ۱۳۹۱

حسین معانی و مصباح قمصری در این اثر به چند نوازی و در بعضی از قطعات به تکنوازی ساز دف پرداخته اند و با خلق فضایی جدید در حوزه سازهای ضربی و دف نوازی سعی بر ارائه بیانی متفاوت دارند.
سازهای استفاده شده : دف ، گیتار بیس.


حسین معانی                دف ، دفک ، شیکر
مصباح قمصری               بم کمان ، گیتار

 

  

 

 

 
On this album, Hossein Ma’āni and Mesbāh Qamsari have explored percussive realms anew, with solo and group performances
Track List: ۱. Zephyr, ۲. The Turmoil, ۳. The Infinite, ۴. The Peaceful, ۵. daf solo, ۶. The Rhythmical, ۷. The Profound, ۸. The Melancholic
Instruments: daf, daqak, chubak, triangle, shaker, big drum, bam kamān (played by H. Ma’āni), bass guitar and damām (M. Qamsari)