آلبوم صوتی

رقص دریا │ DANCE OF THE SEA

NHI – ۰۴
تاریخ  انتشار:  تیر ۱۳۹۱

گروه ضربانگ از معروفترین گروه های کوبه ای بین المللی است که کارنامه پر اعتباری از تمامی فستیوالها ی دنیا و کنسرتها ی بیشمار را داراست .  حضور نوازنده های بین المللی و مشهوری چون ماتئوس ساهورادیس . حکیم لودین به اعتبار این گروه افزوده است . این آلبوم حاصل چهارنوازی این گروه میباشد که ماتئوس در آن به زبان یونانی قطعاتی را از موسیقی فولکلور یونان خوانده است . هیجان و ریتم پرشور گروه ضربانگ در هر برنامه میزبان یک ساز ملودی است و این بار ماتئوس ساهورادیس مهمان آنهاست . سازهای استفاده شده : لیرا ، تمبک ، کاخن ، دف

چهارنوازی ضربانگ
ماتئوس ساهورادیس                              لیرا و خواننده
بهنام سامانی                                           سازهای کوبه ای
حکیم لودین                                            سازهای کوبه ای
رضا سامانی                                             سازهای کوبه ای

 

 


Zarbāhang Quartet is a world famous percussive group with a long list of live performances and participation in numerous festivals. The presence of international artists, i.e. Hakim Ludin and Matthaios Tsahouridis, has made this quartet all the more popular. Music recorded on this album is composed by Tsahouradis, and percussion arrangement is by Behnām Sāmāni, Hakim Ludin and Rezā Sāmāni
Track List: ۱. Dance of the Spirit, ۲. Pontic Dance, ۳. Peace of Love, ۴. Pontic Song from Kars, ۵. Ring of Seven, ۶. Pain of Heart, ۷. Creation, ۸. Dance of the Sea
Instruments: Pontic lyre, tombak, kajon, daf, dāyereh, water drum, kanjira, ney-anbān, pandariq, zarbāng udu

Zarbang Ensemble
Matthaios Tsahouridis            Lyra & Vocal
Behnam Samani                       percussion
Hakim Ludin                             Percussion
Reza Samani                             Percussion