آلبوم صوتی

زمزمه‌ها │ WHISPERINGS

NHI - ۱۱
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۳


حمید متبسم / گروه مضراب / سالار عقیلی
بر اساس زمزمه های محمدرضا شفیعی کدکنی

مجموعه حاضر رابطه دل در گرو داشتن حمید متبسم با اشعار شفیعی کدکنی به همراهی گروه مضراب که صدای سالار عقیلی زینت بخش این همراهی ها است .شنونده با شنیدن این اثر، لطافت عاشقانه های شفیعی کدکنی را در ساختار موسیقی گروهی حمید متبسم تجربه می کند.

 

 
حمید متبسم                    تار
پژمان زاهدیان                   سه تار
رامین عظیمیان                  بمتار
آرمان سیگارچی                بربت
نغمه فرهمند                    تنبک . دایره . کوزه