آلبوم صوتی

سایه │ SHADOW

NHI – ۰۶

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۱
 میلاد محمدی نوازنده ساز تار تجربیات و برداشت متفاوت خود را از موسیقی ایرانی و بخصوص شیوه تار نوازی و چند نوازی این ساز را در این آلبوم به شنیدار گذاشته است . که در نوع خود پس از چندین تجربه موفق و نا موفق این نمونه یکی از بهترین هاست. سازهای استفاده شده : تار ، بم تار ، نی ، بندیر


میلاد محمدی            تار و بمتار
نیما جوزی                نی
زکریا یوسفی            سازهای کوبه ای

 

 

 

 
This album is a showcase for Milād Mohammadi’s interpretations of and experimentations with Persian music, and specifically tār-playing. “Shadows” is one of his best efforts. He considers this album the result of the approach of today’s Persian music and the attention he has paid to currents thereof
Musicians: Milād Mohammadi (tār, tār bass), Nimā Jozi (ney), Zakariā Yousefi (bandir)
Track List: ۱. Anxiety, ۲. Between, ۳. Monad, ۴. Moment, ۵. Horizon, ۶. Wind

Instruments: tār, tār bass, ney, bandir