آلبوم صوتی

ماسی درهم │ Masi Darham

NHI – ۱۳
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۳

اثر حاضر دونوازی باغلاما و تمبک است با بیانی معاصر که روایتی است موسیقایی و داستان گونه از خاطره های شیرین و تلخ دوران کودکی آهنگساز (بابک شریفی مجد) که با ادغام ریتمها و خلق تکنیک های بدیع نوازندگی ساز باغلاما تجربه جدیدی در فضای بدوی برای شنونده خلق مینماید که با لهجه های گوناگون موسیقی در قالب یک قطعه به نرمی ساز باغلاما با حفظ اصالت هنرنمایی می کند.

 بابک شریفی مجد        باغلاما
بهنام معصومی              سازهای کوبه ای

 

 

 

 

 

 


 A duet of baghlāmā and tombak with a contemporary expression, “Māsi Darham” is a musical journey, telling the bittersweet story of the composer’s childhood. Combining rhythms and thus creating new techniques of playing baghlāmā, Bābak Sharifimajd touches new musical grounds, which is at the same time rather primitive. He uses a variety of musical dialects in each piece, softly accompanying baghlāmā, maintaining its artistic originality.
Track List: ۱. Dream, ۲. Butterflies, ۳. Kochka-Rash (Black Rock), ۴. Familiar Voice, ۵. Release, ۶. Autumn, ۷. Fear, ۸. Artan.
Instruments: baghlāmā, tombak