آلبوم صوتی

پرنده‌های شهر من │ The Birds Of My City

NHI – ۱۲

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۳

اثر حاضر حاصل چندنوازی سازهای کششی ( کمانچه ) به روایت حمید رضا آفریده است
پرنده های شهر من سرشار از اعتراضات و نوسانات و مسیر پرپیچ و تاب زندگی جوانی است که دغدغه فرهنگ و موسیقی و آرمان شهر را دارد .
سازهای استفاده شده : کمانچه ، کمانچه آلتو ، تمبک ، بندیر ، طبلا ، کوزه

 

حمید رضا آفریده                 آهنگساز - کمانچه - کمانچه آلتو - کمانچه پنج سیم - قیچک آلتو
بهنام معصومی                  تمبک - بندیر - دایره - کاخن
درشن آنند                       طبلا
مصباح قمصری                  کوزه

 
 The music on this album is filled with protests, fluctuations, winding roads of youth, as well as cultural, musical utopian concerns of the composer
Musicians: Hamid-Rezā Ᾱfarideh (kamāncheh, kamāncheh alto, five-string kamāncheh, qeychak alto), Behnām Ma’sumi (tombak, bandir, dāyereh, kajon), Darshan Anond (tabla), Mesbāh Ghamsari (kuzeh)
Track List: ۱. The Birds of My City, ۲. Beginning, ۳. Complaint, ۴. Wandering in the Wind, ۵. The Bird’s Greif, ۶. Mania,
۷. Whisper, ۸. Passion for Freedom, ۹. Fly to the Sun
Instruments: kamāncheh, kamāncheh alto, five-string kamāncheh, qeychak alto, tombak, bandir, dāyereh, kajon, tabla, kuzeh