آلبوم صوتی

کوک کولی │ GYPSYS MOOD

NHI – ۰۸
تاریخ انتشار : ۱۳۹۱

فراز کاویانی که از تنبور نوازان چیره دست این سرزمین است که در عین تسلط بر موسیقی ایرانی و استفاده بجا از موسیقی چند صدایی با تنبور ساز کهن و باستانی ایران این بار به واسطه طنین صدای عادل کمالی خواننده کرد و سینا سرلک خواننده فارسی زبان با بهره گیری از مقامات تنبوردر حال و هوای عرفان مجموعه ای شنیدنی را خلق نموده است . سازهای استفاده شده : تنبور ، تمبک ، کمانچه ، دف.
آهنگساز تنظیم کننده
وخواننده تصنیف های کّردی               فراز کاویانی
خواننده آوازهای مقامی                      عادل کمالی
خواننده                                              سینا سرلک
تنبور                                                 فراز کاویانی
عود                                                   مجید خیاطی
کوزه، بندیر ،دهل                             آرش عادل پور
کمانچه و کمانچه آلتو                          فرشاد رستمی
دف                                                   حسین رضایی نیا
تمبک                                                 ارژنگ کامکار

 

A dexterous tanbur player and with a profound knowledge of Persian music, Farāz Kāviāni makes use of this ancient musical instrument, with a subtle polyphonic touch. The voices of Ᾱdel Kamāli and Sinā Sarlak, and different maqhāms of tanbur, with tombak, kamāncheh and daf, make the hearing of this album a thoroughly enjoyable experience. Musicians: Arzhang Kāmkār (tombak), Hosein Rezā’inia (daf, dohol), Farshād Rostami (kamāncheh, kamāncheh alto), Majid Khayyāti (ud), Ᾱrash Ᾱdelipur (kuzeh, big drum, bandir, dohol and harmony voices), Maryam Kāviāni (harmony voices), Farāz Kāviāni (tanbur).
Track List: ۱. Alvān, ۲. The Union Glory, ۳. Punch Drunk, ۴. Lover’s Boom Companion, ۵. Maghām Once Again, ۶. Of the Ancient Clamor, ۷. Gypsy’s Mood, ۸. Love’s Mystery.
Instruments: tombak, daf, dohol, kamāncheh, kamāncheh alto, ud, kuzeh, big drum, bandir, dohol, tanbur