آلبوم صوتی

سوان | Sevan

NHI - ۱۸

تاریخ انتشار : تابستان ۱۳۹۵

کلارینت : اصلانیان گورگن

سازهای کوبه ای بهنام معصومی

«سوان» نام دریاچه ی زیبایی است که همچون کوه آرارات از نمادهای طبیعی کشور ارمنستان است. کشور ارمنستان همسایه شمالی ایران است. دارای فرهنگی زیبا و کهن و در هم تنیده با فرهنگ و تاریخ کشور عزیزمان می باشد. همیشه این در هم تنیدگی در موسیقی نیز نمود خود را داشته است. «اصلانیان گورکن» و «بهنام معصومی» درد مشترک و احساس مشترک خود را با کلارینت و سازهای کوبه ای ایرانی تجربه کرده اند و حاصل آن آلبومی شده است به زیبایی دریاچه «سوان».