آلبوم صوتی

جایی برای همیشه│A Place For ever

Anhi_۰۱

تاریخ انتشار : تابستان ۱۳۹۵

کیان شمس               گیتار الکتریک

آرش رستمی              خواننده و گیتار اکوستیک

سروش اعتصامی         گیتار الکتریک

آریا ضمیری                 درامز

عطا تاسه                  گیتاربیس