آلبوم صوتی

نوای دریا | NAVAYE DARYA

NHI - ۱۶

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۴

آلبوم تکنوازی سه تار حمید متبسم که در سال ۱۳۷۳ در دستگاه نوا و آواز اصفهان ضبط شده است و یکی از بهترین نمونه های سه تار نوازی معاصر است . حمید متبسم نوازنده شهیر موسیقی ایرانی در این آلبوم به صورت بداهه تکنوازی کرده است.