درباره ما

موسسه فرهنگی - هنری نغمه حصار در سال ۱۳۸۹ با هدف تولید و انتشار آثار نوگرای موسیقی ایرانی متولد شد و تا کنون در این عرصه با انتشار آثار هنرمندان معاصر نوگرا درحیطه موسیقی تجربی , تحقیقی سعی بر معرفی و ارائه آثاری که دارای بیانی متفاوت از آنچه تا کنون شنیده شده است را دارد.

 

Naghmeh-Hesār Institute of Art and Culture, established in ۲۰۱۰, aims for publishing works of innovative, young artists in the field of experimental music, presents a new approach to Persian classical music.